Financiën

De financiële dienst van de stad staat in voor de administratie van inkomende en uitgaande geldstromen. Ze voert daarvoor een budgettaire en een algemene boekhouding.

De inkomende geldstromen bestaan hoofdzakelijk uit inningen van belastingen, retributies, dividenden, subsidies en leningen.

De uitgaande geldstromen bestaan voornamelijk in uitgaven inzake personeel, werking, overdrachten zoals toelagen, schulduitgaven en investeringsuitgaven.

Naast het actieve uitvoerende administratieve werk inzake de geldstromen, worden de nodige planningen gemaakt voor telkens een nieuw boekjaar. Dit is de financiële nota van het budget. Dit is een planning van de werken, acties en organisaties die in het volgend jaar zullen uitgevoerd worden met een raming van de kosten hieraan verbonden. De financiële nota van het budget bevat naast de exploitatiebudgetten (= dagelijkse kosten / opbrengsten van de stad) ook de investeringsbudgetten voor wegeniswerken, verbouwingen, renovaties, enz... Onderdeel van de financiële nota van het budget is ook een financieel meerjarig plan, waar een projectie wordt gemaakt van de evolutie van de budgetten, de financiële toestand enzomeer.